5+ Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Jawa

Bagaimana Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Jawa? Ada banyak jenis undangan pernikahan saat ini.

5+ Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Jawa

Ada undangan fisik, video, gambar, dan web. Uniknya lagi, Indonesia terbagi menjadi beberapa pulau dan beberapa kalimat undangan juga menggunakan bahasa daerah.

Salah satunya adalah undangan pernikahan Jawa.

A. Alasan Undangan Pernikahan Menggunakan Bahasa Jawa

Ada beberapa alasan mengapa banyak orang menggunakan undangan pernikahan dalam bahasa daerahnya, seperti bahasa Jawa, antara lain:

  1. Agar menjadi unik, berbeda dan berkesan bagi yang menerima undangan
  2. Melestarikan adat
  3. Memberikan undangan khusus kepada beberapa tetua atau tokoh masyarakat

3 Tingkatan Bahasa Jawa

Ada 3 tingkatan dalam tatanan bahasa jawa, yaitu:

  1. Basa Ngoko: Basa Ngoko umumnya digunakan dalam percakapan atau percakapan yang tidak menunjukkan rasa hormat dan enggan kepada lawan bicara. Bahasa ini biasanya digunakan oleh teman sebaya atau seumuran.
  2. Basa Madya: Berbicara dalam bahasa madya yang menggambarkan kesan kesantunan. Bahasa ini digunakan ketika berbicara dengan orang dewasa atau mungkin kepada orang yang lebih tua.
  3. Basa Krama: Ini adalah tingkatan yang paling sopan dan santun. Misalnya, seorang siswa yang berbicara dengan gurunya harus menggunakan bahasa ini.

Baca juga: 9 Jenis Undangan Pernikahan Elegan

B. Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Jawa

Dalam bahasa Jawa, undangan memiliki arti serat ulem. Bahasa Krama digunakan untuk isi surat undangan pernikahan. Berikut adalah contoh undangan pernikahan Jawa:

1. Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Jawa Krama Inggil

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kairing Sagunging Pakurmatan.

Sesarengan kalian serat menika kula nyaosi pirsa, mugi Gusti Allah SWT

Tansah hangganjar kawilujengan ing samudayanipun

 

Kulo badhe hanggadhahi khajat hangemah-emahaken yoga kulo estri ingkang name,

Siti Khoiriah

Putri Bapak Ganjar Purnomo & Ibu Zaenab

Kaliyan

Agus Mulyanto

Putra Bapak Much. Hardjo & Ibu Siti Sumarsih

 

Ingkang menika, menawi sepen ing sedaya reribetan saha dhangan ing penggalih,

Keprenga kulo ngaturi rawuh panjenengan sekaliyan

Ing pahargyan dhauping pinangenten mbenjang,

 

Dinen : Sabtu

Surya kaping : 2 Februari 2020

Panggenan : Gedung Madu Chandya Yogyakarta

 

Saperlu hangestreni saa paring donga pangestu

Dhumateng pinaganten kekalih sumrambah ing sedayanipun.

Mekaten atur kula, awit rawuh saha paring dinga pangestunipun Bapak Ibu sekaliyan, kulo ngaturaken aguningin panuwun. Matur nuwun

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

Atur taklim kula,

Kel. Bapak Guntoro

Ibu Meidiana

Kel. Bapak Heru Herbowo

Ibu Maemunah

Baca juga: 20+ Contoh Undangan Walimatul Ursy

2. Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Jawa Krama Halus

Nambut Silaning Akrami

 

Indra Hadi Suryo, S.Pd.

Putra Bpk. Mardoko, S.Pd. / Ibu Purwati

Tempuran, Balecatur, Jember

Kaliyan

Dewi Sri Anjani, Amd.Keb.

Putri Bpk. Saiful / Ibu Sumini

 

Ngampelrejo, Tegalrejo, Jember

Ingkang sampun nindakaken syariat agami Allah, serta tuntunaning Rasullah, kanti dhaup suci

dinten Jumat, 9 April 2020, wanci tabuh : 08.00, wonten ing Masjid Darus Sholihin Ngampelrejo

Kencong, April 2020

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Winantu sagunging pakurmatan, kanthi lumaraping nawala sedhahan,

minangka sesulih pisowan kula wonten ing ngarsa panjenengan,

sinartan nyadhong berkahing Gusti Ingkang Maha Tunggal,

kula sebrayat hangadhahi pangangkah badhe ngawontenaken syukuran

tuwin pawiwahan dhauping sri penganten anak kula,

 

Dinten : Rabu

Surya Kaping : 14 April 2020

Wanci Tabuh : 11.00 – 14.00 WIB

Mapan ing : Dusun Tempuran, Balecatur, Kencong

 

Setuhu badhe damel bombong saha mongkoging manah kula sebrayat,

bilih dhangan ing penggalih saha sepen ing sambekala Bapak/Ibu

kepareng rawuh hangestreni saha paring puja pangastuti

dhumateng anak kula sri penganten, supados dados kaluwarga ingkang bagya mulya.

Wasana kula sagotrah hangaturaken agunging panuwun

saha nyuwun lubering pangaksami sadaya kekirangan dalah kalepatan kula.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

Atur Taklim Kula

Bpk. Mardoko, S.Pd.

Ibu Purwati

Ari & Nanik

Baca juga: 6 Kata-Kata Undangan Pernikahan Lewat Whatsapp

3. Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Jawa Contoh lainnya

Serat Ulem

Lan saka sawenehe ayat tandha yekti kasampurnaning kekuasaa-Ne Allah, yaiku

Panjenengan-Ne wus nitahke tumpra sira kabeh pirang-pirang jodho

saka jenis awakiro supaya sira padha tentrem kalawan dheweke lan

panjenengan-Ne adamel kesenengan lan rasa asih

ana ing antara nira, Sanyata kang mangkono iku temen dadi tandha

yekti tumprap wong kang padha gelem mikir.

(Ar-Ruum : 21)

Nambut silalahing akrami

 

Ruspitaningrum, S.Si

Putri Bpk. Karsudi (Alm) & Ibu Badriyah, S.Pd

dhaup kalian
Achmad Syayuti, ST

Putra Bpk. Achmad Sibly & Ibu Sumiaty

Ijab Qobul:

Dinten: Ahad, Suryo Kaping: 13 Juni 2010

Wanci Jam : 07.00 WIB

Wonten ing: Masjid Darussalam Ds. Pugeran

Maguwoharjo-Yogyakarta

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Winantu sagunging pakurmatan, Nuwun kanthi kanyadong sih

Rahmating Gusti Ingkang Maha Asih Keparengo kulo ngaturi

rawuh panjenengan sekalian benjing ing:

Dinten: Ahad, Suryo Kaping: 13 Juni 2010

Wanci Jam : 13.00 WIB

Wonten ing: Ds. Pugeran

Maguwoharjo-Yogyakarta

Saperlu paring tambahing donga pangestu anggen kula badhe

ngijabaken anak kula, sumrambah ing sadayanipun.

Wusana rawuh panjenangan sekalian badhe handayani saha nambahi bombonge

manah kulo, awit saking puniko kulo ngaturaken sanget agunging panuwun.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Atur Taklim Kula.

Keluarga,

Bpk. Karsudi (Alm)

Yogyakarta

Ningrum & Achmad

Keluarga,

Bpk. Achmad Sibly

Medan

4. Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Jawa doc

Berikut saya berikan link download undangan pernikahan dalam format doc atau microsoft word, anda tinggal merubahnya saja.

Contoh Undangan Bahasa Jawa

Selain itu anda juga bisa membuat format undangan dalam bentuk CDR atau Corel Draw seperti gambar dibawah ini.

5+ Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Jawa

5+ Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Jawa

5+ Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Jawa

Penutup

Itulah contoh Undangan Pernikahan Jawa, semoga bermanfaat dan jangan lupa di share juga ke teman-teman anda yang lain. Semoga bisa memberikan inspirasi yang anda butuhkan.

Sekian informasi berjudul 5+ Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Jawa, semoga bermanfaat.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

error: Content is protected !!